• להזמנות התקשרו:  054-6879985 0546363766   

תנאי שימוש

ת ק נ ו ן
 
 
 
 התנאים המפורטים בתקנון זה חלים על כל משתמש.
 
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והאמור בלשון זכר חל על זכר ונקבה.
 
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא את תנאי התקנון והסכים להם.
 
כל תביעה כנגד האתר ו/או החברה תוגש לבית המשפט המוסמך בנצרת בלבד.
 
התנאים המפורטים להלן הם התנאים היחידים המחייבים את דיי מטרניטי בע"מ להלן "החברה" ורק לה הזכות לשנותם מעת  לעת.
 
אני מצהיר ומאשר את הסכמתי לאמור בתקנון על כל חלקיו, וכי הנני בעל כשרות משפטית ליצור חוזה מחייב.
 
 
 1. דיי מטרניטי הינו אתר המוכר מוצרים שונים לרבות ביגוד והלבשה, ציוד משרדי, אביזרי מחשוב וסלולר, ועוד.
   
 2. עם ביצוע ההזמנה יוקלדו פרטי המזמין לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ופרטי כרטיס האשראי.
 3.  עם קבלת ההזמנה תבוצע בדיקה ואישור ע"י החברה.   רק עם אישור החברה יחל תהליך ביצוע פעולת ההזמנה
 4. חיוב הלקוח בגין ההזמנה יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, שפרטיו הוזנו בהזמנה.
 5. מועד משלוח ההזמנה יקבע החל מיום אישור העיסקה ע"י חברת האשראי, כאשר מובהר בזאת כי קבלת אישור חברת האשראי הינו תנאי לביצוע העיסקה.
 6. חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 קובע כי במקרה של ביטול עיסקה ע"י המזמין תהא החברה זכאית לגבות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר המוזמן או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 7. המוצר המוזמן יישלח לכתובת שציינת, ע"י החברה תוך המועד המצויין בדף המכירה של המוצר.  החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב במשלוח ו/או הגעת המוצר לידי המזמין, שלא נגרם באשמתה.
 8. החברה תהא רשאית שלא לבצע משלוח של הזמנה במידה וקיימת הגבלת נגישות (מכל סיבה שהיא) ו/או במקרה של הובלה חריגה ו/או להתנות זאת בתשלום מיוחד.
 9. זמני האספקה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים.
 10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום הראשון בגין המוצר.
 11. במידה והמוצר לא מגיע למזמין תוך המועד המצויין בדף המכירה, מתחייב המזמין להודיע על-כך לחברה מיידית.
 12. בכל מקרה של בקשה לביטול עיסקה לאחר משלוח המוצר, יהא הדבר כפוף לכך שהמוצר יוחזר לחברה באריזתו המקורית שלם, ללא פגיעה ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 13. המזמין יהא רשאי לבטל את ההזמנה רק בהתאם למפורט בהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ותקנותיו.
 14. החברה אינה נושאת באחריות יצרן למוצרים המשווקים באתר, שכן היא משמשת כמשווקת של המוצרים ולא כיצרנית שלהם.
 15. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המוצג באתר לבין המוצר הנמכר בפועל.
 16. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופעים באתר זה.  המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים ע"י החוק.
 17. אין בהצגת המוצרים באתר משום הבעת דעה לגבי אופיים ו/או טיבם.