• להזמנות התקשרו:  054-6879985 0546363766   
להזמנות התקשרו:  0546363766--0546879985  |   רח’ הבשורה 41 המעין נצרת  | sales@e-day.co.il