להזמנות התקשרו:   0546363766  |  מבצעים 
להזמנות התקשרו:  0546363766--0546879985  |   רח’ הבשורה 41 המעין נצרת  | sales@e-day.co.il